Tuesday, 6 March 2012

Mekah sebagai pusat kepada Planet Bumi

 • Firman Allah Ta’ala yang bermaksud: “Allah telah menjadikan Kaabah, rumah suci itu sebagai pusat bagi manusia.” (Surah Maa’idah: 97)
 • “Neil Amstrong telah membuktikan bahwa kota Mekah yang terletaknya Kaabah adalah pusat kepada planet Bumi.
 • “Sebenarnya di dalam Al-Quran terlebih dahulu membicarakan perkara ini, sebagai hamba Allah yang diberikan akal fikiran perlulah meneliti dan berfikir disebalik rahsia-rahsia yang terkandung didalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim.
 • Diantara Kalam-kalam Allah Ta’ala mengenai Mekah Pusat Bumi
  • Firman Allah yang bermaksud: “Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya (negeri-negeri di sekelilingnya).” (asy-Syura: 7)
  • Kata “Ummul Qura” bererti induk bagi kota-kota lain, dan kota-kota di sekelilingnya, menunjukkan Mekah adalah pusat bagi kota-kota lain, dan yang lain hanyalah berada di sekelilingnya.
  • Lebih dari itu, kata “ummu” (ibu) mempunyai erti yang cukup penting dan luas di dalam peradaban Islam. Sebagaimana seorang ibu adalah sumber dari keturunan, maka Mekah juga merupakan sumber dari semua negeri lain serta keunggulan di atas semua kota.
  • Allah berfirman lagi yang bermaksud: “Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembusi (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusinya kecuali dengan kekuatan (ilmu pengetahuan).” (ar-Rahman: 33)
  • Kata “aqthar” adalah bentuk jamak dari kata “qutr” yang bererti diameter, dan ia mengacu pada langit dan bumi yang mempunyai banyak diameter.
  • Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahawa diameter lapisan-lapisan langit itu di atas diameter bumi (tujuh lempengan bumi).
  • Jika Mekah berada di tengah-tengah bumi, dengan itu bererti bahawa Mekah juga berada di tengah-tengah lapisan-lapisan langit.
  • Selain itu ada hadis yang menerangkan bahawa Masjidil Haram di Mekah, tempat kaabah berada itu ada di tengah-tengah tujuh lapisan langit dan tujuh lapisan yang membentuk bumi. 
   • Nabi Muhammad SAW bersabda maksudnya: “Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy , sesungguhnya kamu berada di bawah pertengahan langit.”
  • Berdasarkan penelitian di atas, bahawa Mekah berada pada tengah-tengah bumi (pusat dunia), maka benar-benar diyakini bahawa Kota Suci Mekah, bukan Greenwich, yang seharusnya dijadikan rujukan waktu dunia.
  • (Dipetik dari Eramuslim “Makkah Sebagai Pusat Bumi” Oleh Dr. Mohamad Daudah)
 • Neil Amstrong membuktikan bahwa kota Mekah yang terletaknya Kaabah adalah pusat kepada planet Bumi, sedangkan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu telah berbicara mengenai kota Mekah dan kaabah adalah pusat bumi ini.
 • Ketika kali pertama Neil Amstrong melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, dia berkata, “Planet Bumi ternyata bertumpu di area yang sangat gelap, dan di manakah ia berpusat?.”
 • Fakta ini telah diteliti melalui sebuah penelitian Ilmiah. Para angkasawan telah menemui bahawa planet Bumi itu mengeluarkan satu radiasi, secara rasmi mereka mengumumkannya di Internet, tetapi sayangnya 21 hari kemudian website tersebut hilang dan seperti ada alasan tersembunyi di sebalik penghapusan lama web tersebut.
 • Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyatalah radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, dan tepatnya berasal daripada Kaabah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite (tidak berakhir).
 • Perkara ini terbukti ketika mereka mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih berlanjutan. Para peneliti Muslim mempercayai bahawa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Kaabah di planet Bumi dengan Kaabah di alam akhirat.
 • Di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan, terdapat suatu area yang bernama ‘Zero Magnetism Area’, di mana apabila kita mengeluarkan kompas di kawasan tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali kerana daya tarikan yang sama besar antara kedua kutub.
 • Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka dia akan hidup lebih lama, lebih sihat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan graviti.
 • Oleh sebab itu lah ketika kita mengelilingi Kaabah, maka seakan-akan diri kita dicas oleh suatu tenaga misteri yang menyebabkan kita bertenaga ketika mengelilingi kaabah dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah.
 • Penelitian lainnya menyatakan bahawa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga boleh terapung di air.
 • Di sebuah muzium di negara Inggeris, terdapat tiga buah potongan batu tersebut (dari Kaabah) dan pihak muzium juga mengatakan bahawa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem suria kita.
 • Rasulullah SAW bersabda: “Hajar Aswad itu diturunkan dari syurga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam.” (Jami’ al-Tirmidzi al-Hajj) 
 • “Hajar Aswad dari batu-batuan Syurga dan tidak ada suatu benda di bumi yang turunnya dari Syurga selain batu itu.” (HR. Thabrani)
 Wallahu’alam…. http://hasnulhadiahmad.com

Sunday, 4 March 2012

Ibn Athaillah Askandary - Pengarang Kitab Hikam

Saya ada pernah menulis beberapa tajuk menyentuh qada dan qadar sebelum ini dan menyebut perkataan popular daripada aliran mazhab Ahlissunnah yang menyatakan bahawa 'usaha tidak memberi bekas', malangnya ada beberapa kerat manusia yang menyerang menyatakan saya sesat...nauzubillah.

Ada satu kitab yang amat terkenal yang bertajuk Al-Hikam, sebuah tulisan Ibnu Athaillah Askandary. Kitab ini amat menarik untuk ditelaah bagi mereka yang menyerang saya. 

Saya yakin dengan membaca kitab tersebut sudah tentu mereka akan menyerang sebagai sesat pula pengarang kitab yang amat terkenal itu.

Berikut adalah ringkasan cerita pengarang kepada kitab itu:

Ibn Athaillah Askandary yang hidup pada zaman Dinasti Mamluk itu dapat merasai keadaan dan suasana kestabilan politik pada ketika itu. Oleh yang demikian tidak hairan jika beliau dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita beliau dalam bidang ilmu pengetahuan, khasnya ilmu pengetahuan agama.

Kebudayaan dan tamadun Islam yang telah dibina pada zaman Rasulullah SAW berkembang dengan pesatnya pada zaman Kerajaan Bani Umayyah dan Kerajaan Bani Abbasiah itu bukan sekadar mempengaruhi kehidupan umat Islam seluruh pelusuk dunia malahan orang Kristian di Benua Eropah juga telah bangun kerana kejutan kebudayaan dan ketamadunan Islam.

Situasi ini disebabkan pada abad ke-7 Hijrah atau ke-13 Masehi, bangsa Eropah telah terlibat secara khusus dalam peperangan Salib. Hubungan mereka dengan tentera-tentera Islam dalam peperangan tersebut telah meninggalkan kesan yang besar terhadap ketamadunan bangsa Eropah.

Di Mesir sendiri pada akhir abad ke-7 Hijrah, tidak dapat dinafikan ia telah menjadi sebuah pusat kebudayaan dan tamadun Islam yang setanding pada ketika itu dengan Kota Baghdad dan beberapa kota yang lain di Sepanyol.

Beberapa kota besar di Mesir seperti Kaherah, Iskandariah dan lain-lainnya telah menjadi pusat perkembangan kebudayaan dan tamadun Islam pada masa itu.

PENDIDIKAN

Walaupun para sarjana yang pernah membuat kajian tentang biografinya menegaskan bahawa maklumat perkembangan awal hidupnya terlalu sedikit yang diperolehi, namun secara logiknya dapat kita mengandaikan bahawa beliau pada peringkat awalnya adalah mendapat didikan dan asuhan agama seperti juga kanak-kanak lain pada masa itu.

Berdasarkan kepada satu petunjuk bahawa keluarga beliau adalah ahli agama yang bijak dan terkenal pada masa itu. Sebagai seorang kanak-kanak yang terdedah dengan pengajian tradisional Islam, beliau mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Fardhu ’Ain, membaca, menulis, menghafaz al-Quran dan sebagainya lagi.

Apabila umurnya meningkat remaja, beliau telah mempelajari berbagai cabang ilmu Islam yang pada lazimnya dipelajari oleh para pemuda pada masa itu. Sesuai dengan zaman tersebut, Kota Iskandariah merupakan salah sebuah pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang penting di Mesir sehingga menjadi tumpuan para ilmuan pada ketika itu.

Antara bidang ilmu yang berkembang pesat di Kota Iskandariah pada ketika itu ialah ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu usuluddin dan tidak ketinggalan juga dengan ilmu tasawuf . Ibn Ataillah mempelajari ilmu-ilmu zahir seperti feqah, tafsir, hadis, falsafah dan lainnya dari sebuah madrasah fiqh mazhab Maliki yang terkenal di Iskandariah pada masa itu.

Madrasah ini diasaskan oleh oleh seorang ulama yang terkenal dalam Mazhab Maliki iaitu Syeikh Abu Hassan al-Ibyari yang meninggal dunia pada pada tahun 618H. Ibn Ataillah sangat bertuah kerana sempat berguru dengan ramai ulama terkenal.

Dalam ilmu fiqh, beliau berguru dengan seorang ahli fiqh terkenal bernama Syeikh Nasir al-Din Ibn Munir. Manakala dalam bidang ilmu hadis pula beliau berguru dengan Syeikh Shihab al-Din Abu Ma’ali yang terkenal dengan gelaran Syeikh al-Abraquhi.

Dalam bidang nahu dan tata bahasa Arab, beliau berguru dengan Syeikh al-Muhyi al-Mazuni, seorang ulama yang setaraf dengan Syeikh Ibn al-Nuhas yang terkenal di Mesir pada ketika itu. Ibn Ataillah juga pernah berguru dengan al-Syeikh al-Imam al-Syaraf al-Din al-Dimyati yang hidup antara tahun 613-705 H. 

Manakala dalam bidang usul fiqh, tauhid, falsafah, dan mantiq pula, beliau pernah berguru dengan Syeikh Muhammad Ibn Mahmud yang terkenal dengan gelaran Shamsuddin al-Isbahaniy.

ULAMA FIQH MAZHAB AL-MALIKI

Berdasarkan kepada beberapa fakta yang berkaitan dengan kegiatan beliau seperti yang telah dihuraikan di atas, maka tidak menghairankan bahawa Ibn Ataillah semasa mudanya sudah menjadi seorang ahli feqah yang terkenal dalam mazhab Maliki, sebelum menceburkan diri dalam ilmu dan amalan tasawuf.

Semasa bergiat aktif dalam bidang fiqh, beliau banyak memberikan fatwa tentang hukum hakam kepada orang ramai. Seperti ulama-ulama lain dalam bidang fiqh, beliau sering meragui kebenaran ilmu dan amalan tasawuf.

Beliau sering mempertikaikan kedudukan ulama tasawuf dan para pengamalnya. Tidak salah jika dikatakan Ibn Ataillah adalah salah seorang yang lantang menentang ilmu tasawuf, khasnya ilmu tasawuf yang dipelopori oleh Tariqah al-Syadziliyyah.

MENJADI ULAMA TASAWUF

Allah SWT telah menentukan bahawa Ibn Ataillah menjadi seorang tokoh ilmu tasawuf yang masyhur. Keraguannya terhadap kebenaran ilmu tasawuf amnya, dan terhadap Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi khasnya, telah bertukar menjadi keyakinan yang teguh dan kental.

Perubahan tersebut adalah disebabkan oleh desakan batinnya yang sentiasa ingin mengetahui kemungkinan perkara yang ditentang selama ini dan dianggap sebagai salah itu adalah benar. Sejak pertemuan pertama tersebut, beliau terus mendapat didikan serta asuhan dari gurunya, al-Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi dalam ilmu dan amalan tasawuf khasnya Tariqat al-Syadziliyyah.

Beliau adalah murid kesayangan Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi. Hubungan mereka berdua sentiasa rapat sesuai dengan syarat dan prinsip-prinsip tariqah. Beliau mendapat didikan serta asuhan dari Syeikhnya selama kira-kira 12 tahun.

Dalam masa yang singkat Ibn Ataillah telah berupaya mengarang kitabnya yang tersohor dalam ilmu tasawuf iaitu ‘Al-Hikam’ semasa al-Syeikh Abu al-’Abbas masih hidup dan al-Hikam mendapat pengesahan dari Syeikhnya.

Satu babak baru dan mencabar dalam sejarah kehidupan Ibn Ataillah bermula apabila beliau berpindah ke Kaherah. Di sini beliau menyebarkan ilmu pengetahuannya, baik yang zahir mahu pun ilmu batin iaitu ilmu tasawuf.

Tentunya beliau menjadi orang penting (mursyid) dalam Tariqat Syadziliyyah, terutamanya setelah kewafatan gurunya Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi. Beliau bukan sahaja menyebarkan ilmu tersebut kepada orang ramai di tempat-tempat awam tetapi juga berkesempatan menjadi pensyarah di Universiti al-Azhar dan di Madrasah al-Mansuriyyah.

DIDIKAN DAN ASUHAN

Pengajaran dan asuhannya mendapat sambutan yang baik dari semua lapisan masyarakat Mesir, khasnya di Kota Kaherah. Beberapa tokoh terkenal merekodkan bagaimana keadaan dan suasana sambutan orang ramai terhadap pengajaran dan asuhan beliau itu.

Antaranya ialah Ibn Hajar al-’Asqalany menyebutkan: “Ibn Ataillah Askandary itu bersyarah dengan kata-kata yang melunakkan hati, di atas sebuah kerusi, di Universiti al-Azhar. Beliau menyulamkan ajaran ahli tasawuf dengan ajaran angkatan salaf dan kehalusan ilmu Islam, maka ramailah para pengikutnya.”

Ibn Ataillah berperanan penting meneruskan kesinambungan pengajaran dan penyebaran, asuhan dan didikan Islam khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf Tariqah al-Syadziliyyah. Malahan menurut catatan Dr Al-Taftazaniy, beliau sebenarnya berperanan penting mempopularkan gerakan tariqah-tariqah pada zamannya dengan mengajak orang ramai mengikuti Tariqah al-Syadziliyyah selepas ketiadaan syeikhnya. 

Malahan lebih jauh dari itu, Dr. Al-Taftazaniy berpendapat bahawa Ibn Ataillah adalah sebagai contoh yang ulung dalam bidang tasawuf di Mesir di akhir kurun ke-7 Hijrah dan pemimpin yang penting dalam pembentukan tariqat dan tasawuf aliran Syadziliyyah.

Dengan ketokohan tersebut, beliau dapat mempertahankan dan menangkis tohmahan yang ditujukan oleh golongan yang mempertikaikan ajaran tasawuf ke atas pengamal tariqat tasawuf khasnya Tariqat al-Syadziliyyah.

Hasil kesungguhan dan penat lelah Ibn Ataillah dalam usaha mendidik dan mengasuh murid-muridnya selama kira-kira 23 atau 24 tahun di Kaherah, maka lahirlah beberapa orang muridnya yang terkenal dalam usaha menyambung dan menyebar, mendidik dan mengasuh orang ramai dalam ilmu dan amalan Tariqah al-Syadziliyyah.

Antara murid-muridnya yang terkenal ialah
Syeikh Taqiy al-Din al-Subkiy (w.756H), ayah kepada Taj al-Din al-Subkiy, pengarang kitab Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra (w.771H), Syeikh Daud Ibn ’Umar Ibn Ibrahim al-Syadziliy terkenal dengan gelaran Ibn Bakhula, pengarang kitab al-Lata’if al-Mardiyyah dan al Syeikh Abu al-Abbas Ahmad Ibn Milaq al-Iskandari al-Usuliy (w.749 H).

TULISAN

Pengajaran dan asuhan yang dilakukan oleh Ibn Ataillah bukan sekadar lisan dan hal semata-mata, tetapi usaha tersebut meliputi juga dalam bidang penulisan. Selain dari murid-murid yang ramai, beliau juga meninggalkan kepada generasi kemudian, di Mesir khasnya dan bagi rakyat Malaysia amnya, karya-karya berharga dalam bidang ilmu pengetahuan khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf.

Antara hasil karya Ibn Ataillah yang berupa kitab dan risalah adalah:
 1. Al-Hikam (Kitab yang mengandungi adab-adab dalam ilmu tariqah dan tasawuf, ibadah, tawhid, zikrullah, maqamat, dan ahwal dan sebagainya)
 2. Al-Munajat (Sebuah risalah kecil yang mengandungi doa-doa. Risalah ini menurut Dr. al-Taftazaniy disusun oleh Ibn Ataillah ketika beliau mengarang dan menyusun kitabnya al-Hikam)
 3. Al-Wasiyyah (Sebuah risalah kecil mengandungi nasihat-nasihat yang ditujukan kepada para sahabat dan anak muridnya di Iskandariah. Al-Wasiyyah boleh didapati pada akhir kitab Lata’if al-Minan)
 4. Al-Tanwer fi Isqat al-Tadbir (Kitab ini mengandungi ajaran yang berkait dengan Tauhid Rububiyyah)
 5. Lata’if al-Minan (Kitab ini mengandungi biografi atau manaqib gurunya, Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi)
 6. Taj al-’Arus al-Hawi li Tahdhib al-Nufus (Kitab ini mengandungi nasihat dan panduan bagi ahli tasawuf, khasnya mengenai cara-cara mendapatkan tazkiyyat al-nafs)
 7. Al-Quds al-Mujarrad fi Ma’rifat al-Ism al-Mufarrad (Kitab ini mebicarakan tentang zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya dan af’al-Nya dari sudut ilmu kalam dan pengalaman dhauqiyyah sufi)

KESIMPULAN

Ibn Ataillah Askandary adalah seorang tokoh yang terkenal di zamannya. Pengorbanan yang dilakukannya dalam bidang pendidikan dan asuhan telah melahirkan ramai golongan ulama terkemuka yang meneruskan kesinambungan budaya intelektual pada zaman berikutnya.

Tidak ketinggalan juga dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beliau menerusi tulisannya khasnya dalam ilmu dan amalan tasawuf yang telah memberikan kesan yang sangat mendalam dalam hubungan dua hala dari sudut budaya dan ilmu di kalangan rakyat Malaysia sejak sekian lama....  Wallahua’lam.

Main dengan awek setiap malam selepas akad

Ramai orang muda kata sebelum akad perlu saling kenal mengenali. Bawak jalan keluar dulu dan main ringan-ringan untuk bina kemesraan. Tapi dalam kes awek aku ni, memang tak ada peluang buat macam tu. Mana ada taukeh kedai kamera yang akan benarkan pelanggan bawa keluar terlebih dulu kamera yang dia nak beli.

Kalau setakat cuba ringan-ringan depan kaunter tekan sana tekan sini dia benarkan. Itupun dengan dia berada di depan kita. Kalau kita mula nak korek lebih-lebih alamat taukeh terus buat bil untuk dihulurkan pada kita.
Sepatutnya aku tinggikan ISO untuk tangkap gambar waktu malam

Samalah ketika aku nak beli awek Ricoh GX200 aku dulu. Tak ada pilihan untuk aku main dengan awek aku selain dari kena akad jual beli dulu. Bayar semua harga penuh dan bawa balik ke rumah. Selepas itu apa saja yang nak aku buat pada awek aku itu, taukeh dah tak kisah lagi. Lantak akulah.

Tak ada apa sangat yang aku tahu tentang awek ricoh aku sebelum aku beli. bagi aku asalkan dia sejenis kamera dan boleh berfungsi untuk tangkap gambar, dah cukup baik untuk aku. Suka atau tak suka aku kena bawa balik untuk main-main dengan dia sampai aku kenal benar apa benda yang dikatakan awek ricoh GX200 aku tu.

Ini contoh ambil gambar yang lansung tak pro...apa ke benda tangkap gambar
tiang jadi foreground...
Maka sejak dari hari pertama aku akad jual beli awek aku tu, boleh dikatakan hampir setiap malam aku akan bermain-main dengan penuh ghairah dengan benda tu. Kadangkala lebih daripada sekali dalam satu malam yang memerlukan tambahan masa sebelum aku masuk tidur.

Aku buka habis butang yang ada, aku tekan sana dan sini.dan semua bahagian aku korek puas-puas. Kalau tak faham aku buka dan baca buku manual yang diberikan bersama kamera aku. Sekurang-kurangnya 2 minggu yang pertama memang satu habukpun aku tak faham walaupun aku cuba berulang-ulang. Bukan senang nak memahami benda baru.

Begitulah berterusan aku main setiap malam dengan awek. Selepas aku beli buku Scott Kelby, baca majalah Digital Kamera, majalan Photography, beberapa buku lain tentang kamera dan sering melayari internet untuk mencari maklumat tentang dunia tangkap gambar aku mula mendapat satu hikmat pengetahuan yang aku rasa paling besar dalam dunia tangkap gambar.

Semua orang lama dalam dunia kamera bersetuju bahawa tidak kira awek kamera jenis apa yang kita pakai,  yang menentukan kehebatan gambar yang kita ambil bergantung kepada hero yang duduk di belakang kamera tersebut. Dia lah yang mencaturkan permainan dan melayari dunia perhubungan antara kamera dan tuan punya.

Aku teringat kata-kata Shun Zhu dalam buku the art of war, seorang ketua perang yang hebat yang menang dalam perang, bukanlah sebab diberikan sekumpulan tentera yang kuat, tetapi kerana kepandaian ketua tersebut menggunakan apa saja kumpulan orang atau tentera yang dia ada secara optimum bersesuaian dengan situasi peperangan untuk kelebihan kumpulannya.

Bagilah apa saja pada Shun Zhu, dia akan study betul-betul jenis tentera apa yang dibekalkan padanya, apa keupayaan mereka, apa kelemahan mereka dan apa saja yang mereka ada atau tak ada untuk digunakan semasa berperang agar ianya bersesuaian untuk menang, bukan main belasah saja.

Berbalik pada awek kamera aku pulak, ia bermakna aku kena selalu main dengan dia korek semua benda yang ada untuk memahaminya agar aku dapat mengenal pasti bagaimana aku boleh gunakan dia bagi mencapai matlamat tangkap gambar aku. Aku tak boleh bergantung pada awek aku untuk memuaskan hati aku dalam aktiviti ambil gambar.

Semakin aku main semakin aku kenal keupayaan dan kelemahan kamera aku tapi aku tak kisah sebab ada banyak lagi faktor lain yang amat penting untuk menghasilkan gambar yang baik dan antara yang paling utama sekali adalah komposisi hambar yang kita ambil, ada tekniknya untuk kita klik dan rakam.

Aku lampirkan beberapa keping gambar yang aku tangkap masa trip aku dengan awek aku ke Sabah. Oleh sebab aku sentiasa ikut nasihat Scott Kelby agar guna ISO paling rendah untuk gambar yang elok, maka aku belasah ambil gambar dalam apa saja keadaan guna ISO100.

Hasilnya bila cahaya tak cukup terutamanya pada waktu malam aku sering tangkap gambar hantu. Orang yang bergerak jadi macam asap kelabu. Masa itu aku tak reti lagi apa kegunaan ISO dan apa hubungkait dia dengan shutter speed. Biasalah baru bercinta mana boleh tahu semua rahsia lagi.

Saturday, 3 March 2012

Kereta paling hebat pernah dibuat oleh Ferrari - F12


 • Bagi peminat kereta tentu pelik kalau tidak mengenali jenama Ferrari. Ia menjadi angan-angan ramai peminat kereta untuk memilikinya. Saya juga memang ada angan-angan untuk memilikinya (sekadar angan-angan). Tapi kalaupun ada wang, saya tak akan membelinya sebab tak ada kegunaan selain daripada untuk bermegah-megah dan memuaskan keinginan.
 • Ferrari mengumumkan pengeluaran model terbarunya yang dipanggil F12berlinetta bagi menggantikan modelnya sebelum ini 599 GTB.
 • Ia dikatakan sebuah kereta yang paling berkuasa diantara kereta-kereta yang pernah dikeluarkan oleh Ferrari.
  • Enjin V12 dengan kapasiti 6562 cc
  • Mengambil masa 3.1 saat untuk mencapai 100 km/h.
  • Mengambil masa 8.5 saat untuk mencapai 200 km/h
 • Banyak lagi kelebihannya. Kalau berminat baca kat sini.

1st trip aku bersama awek pertama

Aku missed rakaman perjalanan masuk hutan pertama aku apabila masuk hutan tanpa membawa apa-apa alat tangkap gambar. Masa tu yang aku ada hanyalah kamera daripada telefon bimbit yang mana aku sempat rakam 2 atau 3 gambar sebelum telefon kehabisan bateri. Pengalaman tersebut hanya terpendam dalam kepala aku saja tanpa dapat dikongsi bersama dengan orang lain. Masa tu aku masuk Hutan Simpanan di Kuala Koh, dimana aku bermalam selama 2 hari dalam hutan penuh dengan ketenangan.


Terlalu banyak benda yang aku terlepas waktu itu seperti naik perahu selama 45 minit dari pusat renjer untuk ke destinasi memancing kami di dalam hutan. Kami naik perahu dan ditinggalkan di tepi sungai. Perahu akan datang ambil semula 2 hari selepas itu. Kalau jadi apa-apa pakai semput dalam hutan itulah saja nampaknya.

Sepanjang 2 hari itu kami bermalam di tepi sungai. Semua orang kelam kabut dengan batang kail masing-masing dan aku lepak maut tak buat apa-apa kecuali mandi sungai yang sejuk dan jernih dan baring atas tikar sepanjang masa. Apapun ketidak upayaan merakamkan gambar sungguh satu kerugian.

Selepas beli kamera ricoh GX200 aku yang aku anggap awek pertama itu, aku bersama dengan 2 orang lagi kawan buat rancangan untuk masuk hutan di Taman Negara Kuala Tahan. Kali ini aku bersedia untuk rakam semua pengalaman dengan awek baru aku tersebut.

Mengikut petua yang aku baca dalam buku Scott Kelby, kita kena letak butang kamera pada kedudukan A atau dipanggil Apperture Priority untuk rakaman gambar sebagai seorang pro. Kebiasannya itulah posisi yang sering dipakai oleh mat-mat pro. Oleh sebab aku dah rasa macam pro walaupun sekadar pakai compact camera aku belasah pakai nasihat dari buku Scott Kelby tersebut.

Kalau kita pakai Apperture Priority, kita boleh adjust bukaan apperture kamera yang selalu kita tengok orang tulis sebagai f1.8 atau f11 atau lain-lain. Kalau f1.8 maknannya bukaan apperture itu paling luas. Lebih besar number f bermakna lebih kecil bukaan kamera. Macamtulah yang aku baca dari buku tersebut.

Oleh sebab bukaan kamera aku paling besar cuma f2.5, aku sering guna bacaan itu sebab lagi kecil nilai f lagi banyak cahaya masuk dan lagi laju shutter speed. Sebab apa shutter speed penting, adalah untuk pastikan gambar kita tak kelabu asap bila tangkap objek tengah bergerak. 

Lagi satu petua Xcott Kelby, dia suruh kita pakai ISO paling kecil untuk hasil gambar yang sharp. Maka aku set ISO100 dalam semua rakaman aku dan hasilnya adalah gambar yang kelabu sia-sia setiap kali aku rakam orang dalam tempat yang tak cukup cahaya. Itulah yang aku dapat belajar dari pengalaman aku masuk hutan kuala tahan bersama awek pertama. Itupun setelah aku belek semua gambar-gambar yang terhasil dan hairan kenapa semuanya jadi kelabu asap.

Gambar orang asli lintas depan aku dalam hutan semua jadi macam gambar hantu bayang-bayang panjang selepas aku rakamkan dan aku missed rakam sekeluarga orang asli yang pantas merentasi hutan masa itu. Apapun jom kita layan sikit rakaman gambar sepanjang trip ke Taman Negara Kuala Tahan.


Anak dara orang asli mandi sungaiFriday, 2 March 2012

Adakah perkara sesat juga ciptaan Allah?

Sekadar hiasan
Cerita ini telah saya paparkan lama dahulu pada tahun 2008 masa saya mula-mula belajar menulis di blog. Saya siarkan semula sebagai buah tangan kepada mereka yang mahu memikirkannya.

Ceritanya begini...

Guru saya pernah menceritakan dalam satu majlis ilmu ketika kami belajar akidah di sebuah Masjid di luar negara tentang seorang yang berfahaman Qadariah.

Si Qadarie itu sedang berdakwah kepada seorang Paderi Kristian agar memeluk agama yang dianutinya.

Pada satu ketika si Qadarie menumpang melintasi sebuah sungai dengan sampan. Bersamanya ialah seorang Paderi Kristian yang menumpang sampan yang sama. Si Qadarie lalu mengambil kesempatan untuk berdakwah pada Paderi tersebut:

Qadarie: "Kenapa engkau tak memeluk Islam, sedangkan Islamlah agama yang benar"

Paderi: "Apa nak buat, Allah tidak berkehendak begitu"

Qadarie: "Engkau salah berfikiran begitu, Allah memang hendak kamu Islam tetapi Iblis lah yang menyesatkan kamu"

Paderi: "Kalau begitu lebih baik aku sembah yang lebih kuat, iaitu Iblis yang telah mengatasi Allah dalam menyesatkan aku"

Lalu terdiamlah Si Qadarie memikirkan jawapan spontan yang diluahkan oleh Paderi Kristian tersebut.

Begitulah ceritanya, ringkas tetapi mendalam untuk kita renungi fahaman Qadariah yang percaya bahawa Allah mencipta hanya perkara kebaikan sahaja.

Mereka berfahaman bahawa segala perkara yang tidak baik bukan ciptaan Allah. Terdapat juga dikalangan masyarakat sekarang ini tidak dapat menerima bahawa perbuatan baik atau buruk semuanya adalah dicipta oleh Allah tidak ada yang terkecuali.

Cuba renungkan !

Kalau anda suka duduk, anda perlu baca ini...


 • Jika dilihat kembali permulaan kehidupan manusia kebanyakan masa dalam kehidupan kita adalah dalam keadaan berdiri. Samada ketika bercucuk tanam ataupun memburu haiwan untuk makanan.
 • Dari segi struktur badan kita, tubuh badan kita dibina adalah dalam keadaan yang sesuai untuk posisi berdiri dan bukanlah untuk duduk.
 • Malangnya zaman moden sekarang ini dengan adanya TV, komputer, kerja pejabat didepan meja dan sebagainya, kita mengambil masa selama 9.3 jam secara purata untuk duduk dalam masa satu hari. Jangkamasa ini adalah lebih tinggi daripada posisi tidur iaitu secara purata selama 7.7 jam sejari.
 • Tahukah anda jika dalam masa sehari anda duduk selama lebih dari 6 jam, anda meningkatkan risiko kematian sebanyak 40% dalam tempoh 15 tahun berbanding mereka yang duduk kurang dari 3 jam walaupun anda melakukan senaman.
 • Kajian menunjukkan hanya dengan mengurangkan duduk anda boleh membantu kesihatan anda. Maka dengan itu, marilah kita kurangkan duduk dan lebih banyak menjalankan aktiviti memburu dan juga bercucuk tanam.
Maklumat dipetik daripada Utusan Pengguna

Thursday, 1 March 2012

Bagaimana menghilangkan stress anda dalam sekelip mata?


 • Kajian membuktikan bahawa mereka yang stress akan segera hilang apabila berada di samping binatang peliharaan yang mereka suka.
 • Satu kajian yang lain membuktikan bahawa anda tidak perlu bersama dengan binatang peliharaan secara terus.
 • Cukup dengan menonton video binatang peliharaan yang anda suka sahaja sebenarnya mampu menurunkan tekanan darah serta menstabilkan degupan jantung. Bermakna stress boleh hilang hanya dengan menonton video binatang kesukaan kita.
 • Lain kali jika anda sara tertekan, anda hanya perlu buka youtube dan tonton rakaman binatang peliharaan yang comel yang anda suka samada ikan, kucing, kambing, arnab, dan lain-lain seumpamanya.
 • Kajian ada dituliskan di buku ini.
Hey, we've just launched a new tips for small business blog. You'll like it - hidupringkas.com
Join Our Newsletter