Thursday, 26 April 2012

Kerja mana gaji lebih tinggi, paling teruk tekanan atau paling kurang tekanan

Posted by   on


  • Kajian di US mencatatkan bahawa antara kerja yang paling tidak tertekan adalah kerja sebagai seorang 'Medical Records Technician' dan mereka dibayar secara puratanya sebanyak $32,350 setahun untuk melaksanakan kerja-kerja menguruskan data perubatan, membuat bil dan juga membuat bancian.
  • Manakala antara kerja yang paling tertekan adalah sebagai seorang askar yang bertugas dan melakukan kerja-kerja askar seperti berperang sehinggalah kepada menyediakan makanan. Mereka dibayar sebanyak puratanya $32,580 setahun.
  • Rumusannya adalah samada kerja anda amat tertekan atau sangat tidak tertekan, anda akan dibayar gaji lebih kurang sama sahaja.
  • Oleh itu mana satu kerja pilihan anda?
  • Sumber 

No comments:
Write comments

Hey, we've just launched a new tips for small business blog. You'll like it - hidupringkas.com
Join Our Newsletter