Jas-du-it

Jasduit - Just do it !

Showing posts with label kembara. Show all posts
Showing posts with label kembara. Show all posts

Wednesday, January 25, 2023

Pengembaraan Muhammad Asad, wartawan Yahudi, di Timur Tengah yang membawanya kepada Islam

Pengembaraan Muhammad Asad, wartawan Yahudi, di Timur Tengah yang membawanya kepada Islam

Jalan ke Mekah. Itu nama buku alih bahasa dari Inggeris ke Melayu yang mahu saya kongsikan di sini. Kali pertama saya mendengar tentang buku...